De bescherming van je persoonlijke gegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Lees hier hoe we omgaan met je gegevens.

De persoonlijke gegevens van onze klanten en abonnees en van bezoekers van de website worden door HelloDigital zorgvuldig behandeld en beveiligd. HelloDigital houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat wil zeggen:

 • dat wij informeren over het doel van het verzamelen van gegevens (informatieplicht);
 • dat wij de gegevens van onze klanten en abonnees niet aan derden verstrekken;
 • dat klanten en abonnees hun gegevens kunnen inzien en kunnen laten corrigeren;
 • dat men kenbaar kan maken niet langer benaderd te willen worden voor aanbiedingen of informatie (recht op verzet).

Welke gegevens verzamelt HelloDigital?
HelloDigital verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Wie heeft inzage in de gegevens?
HelloDigital is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. HelloDigital gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan. Dit houdt in:

 • als een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • als dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen HelloDigital en klant of abonnee;
 • als dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
 • als dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole;
 • als het lid schriftelijke toestemming hiertoe heeft gegeven.

Wat doet HelloDigital met je gegevens?
HelloDigital legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van de klantrelatie of het abonnement, lidmaatschap en/of om je te informeren over relevante activiteiten, producten en diensten van HelloDigital. Wij leggen je gegevens bijvoorbeeld vast om je informatie over HelloDigital te sturen of wanneer je ons mailt of belt met vragen of klachten. Bij persoonsgegevens kunt je denken aan naam- en adresgegevens, abonneenummer en de registratie van deelname aan diensten van HelloDigital.

Daarnaast houdt HelloDigital af en toe enquêtes onder zijn klanten en abonnees en websitebezoekers. Zo weten wij wat je van onze dienstverlening vindt. Tijdens deze enquêtes kunnen wij om je e-mailadres vragen voor een eventueel vervolg op de enquête. HelloDigital gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.

Gegevens van klanten en abonnees worden gebruikt voor marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie, zonder dat deze in enig verband kunnen worden gebracht met individuele personen. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.

Je persoonsgegevens inzien en wijzigen
Alle persoonsgegevens rondom het lidmaatschap worden door HelloDigital vastgelegd en verwerkt voor het juist uitvoeren en afwikkelen van de klantrelatie of abonnement, zoals betaling van abonneegelden. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft je het recht om de over jou opgeslagen gegevens in te zien. Stuur daarvoor een e-mail naar info@hellodigital.nl.

Als je geen prijs stelt op informatie over relevante activiteiten, producten en diensten van HelloDigital per e-mail dan kun je dit schriftelijk doorgeven aan:
HelloDigital, t.a.v. Ledenadministratie, Antwoordnummer 4001, 3500 AE Utrecht (geen postzegel nodig) of via een e-mail naar info@HelloDigital.nl, onder vermelding van je abonneenummer (indien van toepassing).

Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Gebruik dan de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
Om je persoonlijke gegevens te beschermen, zijn binnen HelloDigital organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Organisatorisch: alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden en mensen die bij de behandeling worden betrokken, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens.
Technisch: binnen HelloDigital wordt beveiligingstechnologie toegepast. Alle maatregelen worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacybeleid en zijn conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gebruik van cookies op de website
De website van HelloDigital maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. De cookies die HelloDigital plaatst bevatten geen persoonsgegevens. In de cookies worden geen namen, e-mailadressen of andere persoonsgegevens opgeslagen. Je kunt je cookie-instellingen voor de website van HelloDigital regelen via de cookiemelding die boven aan elke pagina van de website staat bij je eerste bezoek.

Via de website van HelloDigital kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies
De functionele cookies worden toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Zo worden bepaalde instellingen onthouden. Als je bijvoorbeeld aanvinkt dat je de volgende keer automatisch ingelogd wilt zijn op deze website, dan wordt dit onthouden door een cookie.

Cookies voor websiteanalyse
Om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren, houdt HelloDigital met het statistiekprogramma Google Analytics algemene bezoekgegevens bij. Denk hierbij aan gegevens over de meest opgevraagde pagina’s of ingegeven zoekwoorden. Met deze informatie optimaliseert HelloDigital de website voor leden en websitebezoekers. Het statistiekprogramma Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt door Google opgeslagen, inclusief een deel van je IP-adres. Dit geanonimiseerde IP-adres is niet naar een specifieke computer te herleiden, maar wel naar de regio waarin de computer staat. Vergelijk het met het netnummer van een telefoonnummer: het is bekend om welke regio het gaat, maar niet wie de exacte persoon is. Google kan de opgeslagen informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google combineert de geanonimiseerde IP-adressen niet met andere gegevens waarover het beschikt.

Cookies voor sociale media
De website van HelloDigital bevat mediabestanden van derden, zoals filmpjes van YouTube. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze partijen cookies geplaatst worden. Verder kun je op de website van HelloDigital informatie delen via sociale netwerken als Facebook en Twitter. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen deze sociale netwerken cookies op je computer plaatsen. Voor de social-media-cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen wij naar de website en voorwaarden van deze partijen.

Google-cookies
Als je zelf ingelogd bent op je Google-account wanneer je onze website bezoekt, plaatst Google automatisch een aantal cookies. Deze kunnen niet door HelloDigital worden tegengehouden, omdat de gebruiker hier bij Google zelf toestemming voor heeft gegeven.

Blokkeren van cookies
Wanneer je het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kun je dat via je browser instellen. Houd er rekening mee dat bepaalde websites mogelijk niet helemaal goed functioneren als je geen cookies accepteert. Het gebruik van cookies is veilig. Het zijn tekstbestandjes die vanaf een website op je computer gezet worden. Het zijn geen computerprogramma’s en zij kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden.

HelloDigital en andere websites of adverteerders
Op de site van HelloDigital treft je een aantal links aan naar andere websites of reclame-uitingen van adverteerders. HelloDigital draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met je gegevens door die websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: HelloDigital, Postbus 222, 3500 AE Utrecht. Of per e-mail naar: info@hellodigital.nl.

Wijzigingen
HelloDigital heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig de tekst van dit ‘Privacy- en cookiebeleid’ voor het meest actuele beleid van HelloDigital.

Deze tekst is voor het laatst gewijzigd in april 2017.